Jeśli w procesie logowania otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny
uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Typ identyfikacji:
Użytkownik:
Hasło:
Pomoc
Bezpieczeństwo
OK
  Przed zalogowaniem:
 • Sprawdź adres strony, musi być https://sgbonline.sgb.pl/
 • Zweryfikuj, czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane. W pasku przeglądarki powinien być widoczny symbol zamkniętej kłódki,
 • Upewnij się, że po kliknięciu na kłódkę, pojawia się certyfikat wystawiony dla SGB Bank S.A. sgbonline.sgb.pl i jest on ważny.

 • Uwaga:
 • Unikaj korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach,
 • Zadbaj o aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 • Natychmiast zmień swoje Hasło/PIN lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać,
 • Nie otwieraj załączników z podejrzanych wiadomości e-mail,
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł,
 • Przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku odbiorcy.

 • W przypadku występienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z Oddziałem Banku.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdziesz na http://www.sgb.pl/bezpieczenstwo